Panduan

Kelulusan dan sokongan tertakluk kepada syarat-syarat berikut:-

Guru/Pegawai/Anggota Kakitangan Sokongan (AKS)
Dimaklumkan Tatacara Pengurusan Permohonan bertugas rasmi ke luar negara bagi semua Pegawai Awam di Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) adalah seperti berikut:

 1. Bagi guru/pegawai sekolah yang hendak membawa murid ke luar negara diminta agar mematuhi Peraturan Ke Luar Negara dan mendapat kelulusan dengan mengisi Borang Lampiran A mengikut keperluan Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 1984 serta mendapat kelulusan Cuti Tanpa Rekod. Borang Lampiran A yang lengkap perlu dihantar untuk sokongan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia sekurang-kurangnya 28 hari bekerja dari tarikh permohonan. Sebarang permohonan yang dihantar kurang daripada tempoh 28 hari bekerja daripada tarikh permohonan tidak akan diluluskan.
 2. Semua permohonan perjalanan tugas rasmi ke luar negara yang menggunakan peruntukan Akuan Amanah/Kumpulan Wang Amanah mesti dikemukakan ke Bahagian Kewangan tidak kurang dari 51 hari bekerja sebelum tarikh perjalanan untuk mendapatkan persetujuan Pegawai Pegawal sebelum diangkat untuk kelulusan Perbendaharaan.
 3. Semua permohonan tugas rasmi ke luar negara yang lengkap mesti dikemukakan ke Bahagian Kewangan untuk kelulusan Pegawai Pengawal tidak kurang dari 21 hari bekerja dan tarikh perjalanan tidak kurang daripada 35 hari bekerja bagi permohonan kelulusan Perbendaharaan.
 4. Bagi perkara 2 dan 3 sila rujuk kepada surat daripada Bahagian Kewangan, KPM bertarikh 20 Julai 2013.

 5. Panduan Pengurusan Cuti Tanpa Rekod, KPM (BPSM) 2009
  TEMPOH KUASA MELULUS
  30 Hari Dalam Negara  Ketua Jabatan
  >30 Hari Dalam Negara  Kuasa Tertentu (BPSM,KPM)
  Luar Negara
 6. Permohonan cuti tanpa rekod yang melebihi 30 hari atau cuti tanpa rekod ke luar negara, hendaklah dikemukakan 28 hari bekerja sebelum tarikh cuti dipohon.
 7. Pemohon hanya boleh ke luar negara setelah menerima kelulusan rasmi ke luar negara dan kelulusan cuti tanpa rekod.

Panduan Murid>>